Regulamin korzystania z biletomatów

Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży biletów przejazdowych w automatach biletowych Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o., zwanych w dalszej części regulaminu biletomatami.

2. Po zakupie w biletomacie bilety nie podlegają wymianie lub zwrotowi i nie jest możliwe wykorzystanie biletu w terminie innym, niż wydrukowany na bilecie.

3. Dokonanie zakupu biletów w biletomacie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2

Zakup biletów w biletomacie.

1. Opłaty za bilety dokonywane są za pośrednictwem systemu Elavon, obsługującego wyłącznie transakcje kartami płatniczymi i kredytowymi.

2. Zakupione i wydrukowane bilety upoważniają do przejazdu koleją wąskotorową w dniu zakupu biletu, na trasie określonej na bilecie.

3. Wraz z biletem przejazdowym jednorazowo drukowane jest potwierdzenie transakcji, które należy zachować i udostępnić do wglądu w przypadku reklamacji.

4. W biletomatach dostępne są bilety: indywidualne, rodzinne, grupowe, całodniowe oraz specjalne.

5. W celu uzyskania faktury należy przekazać konduktorowi wydrukowany w biletomacie bilet wraz z danymi do faktury oraz adresem korespondencyjnym. Faktura VAT zostanie przesyłana pocztą pod wskazany adres. Dla usprawnienia procedury prosimy o wcześniejsze przygotowanie na osobnej kartce danych do faktury oraz adresu korespondencyjnego.

6. Ceny biletów zawierają podatek VAT.

§3

Reklamacje

1. W przypadku awarii lub nieprawidłowości, stwierdzonych podczas korzystania z biletomatu prosimy o poinformowanie konduktora o zdarzeniu. Przejazd może być zrealizowany po zakupie gotówkowym biletu w pociągu.

2. Reklamacje prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie wiadomości hasło "Reklamacja".

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko oraz opis reklamowanego zdarzenia. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać również informacje o rodzaju i ilości zakupionych biletów, lokalizacji biletomatu, w którym dokonano zakupu oraz datę i godzinę transakcji.

4. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest dołączenie zeskanowanego, bądź sfotografowanego potwierdzenia transakcji, wydrukowanego w biletomacie oraz wyciągu z konta bankowego, stwierdzającego pobranie kwoty, zgodnej z kwotą reklamowanej transakcji.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.

6. Po zweryfikowaniu transakcji klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o wyniku postępowania reklamacyjnego.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwota transakcji zwrócona zostanie przelewem na rachunek bankowy klienta.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.kolej.rewal.pl oraz na biletomatach Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o.

2. W wszystkich przypadkach nieujętych w regulaminie, reklamacje rozpatrywane będą indywidualnie, w oparciu o obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.

3. Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.