Gmina Rewal inwestuje w kolejkę

15 maja 2023 r. podpisana została umowa na realizację inwestycji gminnej pn. „Budowa dworca kolei wąskotorowej w Niechorzu, Gmina Rewal oraz remont zabytkowego parowozu Px48”. Umowę podpisali:Wójt Gminy Rewal Konstanty Tomasz Oświęcimski, Skarbnik Beata Żoła oraz przedstawiciele wykonawcy z firmy CORLUX Sp. z o.o. ze Szczecina, która została wytypowana w drodze postępowania przetargowego 12 kwietnia 2023 r.

Wartość inwestycji wynosi 8.210.000,00 zł, a wykonawca ma na realizację zadania 24 miesiące od daty podpisania umowy. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Programu Funkcjonalno- Użytkowego. Inwestycja Gminy Rewal uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych - Edycja II w wysokości 90% wartości inwestycji. Gmina Rewal otrzymała już Promesę Inwestycyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego, która stanowi zapewnienie, że inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Funduszu, do kwoty wskazanej w promesie.

Panu Wójtowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy w Rewalu, zaangażowanym przy projekcie serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na realizację zadań.