Przewóz zwierząt

Przewóz zwierząt domowych jest bezpłatny.

Podróżny może przewieźć pod swoją opieką małe zwierzęta domowe (w tym psy), jeżeli nie są one uciążliwe dla współpodróżnych, np. z powodu hałasu, zapachu itp.

Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w przeznaczonych do tego celu transporterach (klatkach, pudłach, koszach itp.), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody innym pasażerom. Psy mogą być przewożone bez klatki, ale powinny być trzymane na smyczy, a psy ras niebezpiecznych oraz agresywne zwierzęta muszą mieć obowiązkowo założony kaganiec.

Przewożone zwierzęta nie mogą zachowywać się agresywnie i zakłócać spokoju pasażerów w wagonie.

Jeżeli inni pasażerowie zgłoszą sprzeciw z powodu umieszczenia w przedziale zwierzęcia, podróżny, wraz z przewożonym zwierzęciem powinien zająć miejsce w innym wagonie lub przedsionku wagonu, wskazanym przez konduktora, a jeżeli jest to niemożliwe – podróżny jest zobowiązany opuścić pociąg na najbliższej stacji.

Podróżny odpowiada za stan sanitarny przedziału, w którym przewozi zwierzęta oraz za szkody przez nie spowodowane.